Christo Yotov

CHRISTO YOTOV

1951 yılında Sofya’da doğan sanatçı, Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitirmiştir. Bulgar Ressamlar Birliği üyesidir ve hâlâ Sofya’da yaşamakla beraber çalışmalarının büyük bölümünü Türkiye’de sürdürmektedir.

Türkiye’de 18 kişisel sergi açmış, Bulgar Ressamlar Birliği ile Bulgaristan’da ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılmış olan ressamın özel ve resmî koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunmaktadır. Bulgaristan Ulusal Sanat Galerisi’nin yanı sıra Sofya, Filibe, Şumnu, Hasköy ve Rusçuk kent müzelerine eserleri alınmıştır.

Christo Yotov’un resimlerinin kahramanları insan tutkularıyla doludur. Onlar gerçek dünyadan oldukça uzak, alımlı, ilginç bir dünyanın sakinleridir.